ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก EIT

การรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
…………………………………………….

 ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการมาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

 จึงขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบ้านม่วงทุกท่าน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ (รายใหม่คือมาขึ้นทะเบียนฯแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ) ให้มาแสดงตนเพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่ หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนา และยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ สามารถมาแสดงตนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
3. สมุดบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ (ฉบับจริง)
4. บัตรประจำตัวคนพิการ (ตัวจริง)

หมายเหตุ
– หากผู้สูงอายุหรือผู้พิการ มาแสดงตนไม่ได้ สามารถมอบหมายให้บุตร-หลาน หรือญาติมาแสดงตนแทนได้ โดยให้ถือใบมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อผู้สูงอายุหรือผู้พิการพร้อม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาด้วย (รับใบมอบอำนาจได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 032-297004

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Attachments:
Download this file (MX-M315NV_20200811_113149.pdf)MX-M315NV_20200811_113149.pdf[ ]2124 Kb

ประกาศข้อกำหนดและคำสั่งเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศข้อกำหนดและคำสั่งเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0027.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0030.PDF

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0035.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0029.PDF

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0031.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19 ) ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0037.PDF

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19 ) ที่ 7/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 6)
http://www.thaiconsulatevancouver.ca/…/…/2020/covid/doc6.pdf

 

 

ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
สายด่วนนายก
089-9110613

 

คุณพึงพอใจ อบต.บ้านม่วง ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1456
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1392
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3311
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7409
mod_vvisit_counterเดือนนี้3311
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว26516
mod_vvisit_counterทั้งหมด396424

We have: 25 guests online
IP: 3.235.188.113
วันนี้: ต.ค. 03, 2023

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7004