ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก EIT

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ "อัสนี" บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 10 (99/2565)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ "อัสนี" บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 10 (99/2565)

alt

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมประเกียรติฯ

         alt

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงขอเชิญประชาชนชาวตำบลบ้านม่วงเข้าร่วมโครงการฯ

สามารถลงทะเบียนขอรับต้นไม้ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

รายงานแจ้งข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย

ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

alt

 

กลุ่ม 608 คือกลุ่มคนที่ต้องได้รับการวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากที่สุด

กลุ่ม 608 คือกลุ่มคนที่ต้องได้รับการวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากที่สุด