ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก EIT

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายอำเภอบ้านโป่ง นายนภัทร์ เอมอ่อน พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายอำเภอบ้านโป่ง นายนภัทร์ เอมอ่อน พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามลงพื้นที่ตรวจเยี่่ยมและรับทราบข้อมูลพื้นฐานของตำบลบ้านม่วง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านม่วง และพนักงานส่วนตำบลร่วมต้อนรับ