ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก EIT

นายประทุน เตี๊ยะคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แถลงนโยบายในการบริหารงาน

นายประทุน เตี๊ยะคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีแถลงนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 12 มกราคม 2565 พร้อมประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

altaltaltaltaltaltaltalt

ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายประทุน เตี๊ะคำ และชาวบ้านตำบลบ้านม่วง ร่วมกันทำบุญ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายประทุน เตี๊ะคำ รองนายกนายประภาท พลศักดิ์ และนายจิรากร ทองเย็น พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและชาวบ้านตำบลบ้านม่วง ร่วมกันทำบุญ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน ตำบลบ้านม่วง ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

altaltalt

altaltaltaltalt

ประชุมสภาครั้งแรก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายชวลิต  ประทีป ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านโป่ง ได้มาเป็นประธานเปิดประชุมสภาครั้งแรก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง หลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประจำปี 2564

alt  alt                       altaltaltalt

altaltaltalt

 

altaltaltalt

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง 

 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงenlightened