ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก EIT

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง แจ้งปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื่อง แจ้งปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

alt

Attachments:
Download this file (ปิดทำการ.pdf)ปิดทำการ.pdf[ ]194 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

alt

Attachments:
Download this file (MX-M315NV_20220221_162218.pdf)MX-M315NV_20220221_162218.pdf[ ]299 Kb

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและสื่อกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัตเสือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบัานโป้ง จังหวัดราชบุรี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและสื่อกสรรพนักงานจ้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัตเสือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบัานโป้ง จังหวัดราชบุรี