ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก EIT

ช่องทางประชาชนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT จุด
ให้บริการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 2565
(ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ/ walk - in /ผู้เข้าร่วมโครงการ )
ตอบแบบ EIT ในระบบ Its ผ่านมีอถือหรือ
คอมพิวเตอร์ด้วย ID Line
https://itas.nacc.go.th/go/eit/vrgx8n

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อสั่งจ้างเป็นหนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อสั่งจ้างเป็นหนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี
altalt
Attachments:
Download this file (ประกาศผลสอบ.pdf)ประกาศผลสอบ.pdf[ ]753 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง แจ้งปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื่อง แจ้งปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

alt

Attachments:
Download this file (ปิดทำการ.pdf)ปิดทำการ.pdf[ ]194 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕