ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมประเกียรติฯ

พิมพ์

         alt

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงขอเชิญประชาชนชาวตำบลบ้านม่วงเข้าร่วมโครงการฯ

สามารถลงทะเบียนขอรับต้นไม้ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป