ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สำนักปลัด 29
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 32
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น สำนักปลัด 32
4 ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 49
5 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สำนักปลัด 47
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สำนักปลัด 50


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.