หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
71 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่ 19/2563 เรื่อง แต่งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักปลัด 124
72 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่ 20 /2563 เรื่อง แต่งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองข่าง สำนักปลัด 148
73 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่ 21/2563 เรื่อง แต่งผู้รักษาราชการแน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักปลัด 113

หน้า 8 จาก 8

8
ถัดไป
สุดท้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.