หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น สำนักปลัด 139
52 ประกาศ รายชื่อพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก สำนักปลัด 589
53 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ที่ 95/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด 255
54 ประกาศ ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก สำนักปลัด 296
55 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564 สำนักปลัด 335
56 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่ 71/2564 เรื่อง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล (หน่วยตรวจสอบภายใน) ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 114
57 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 สำนักปลัด 133
58 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร พ.ศ.2564 สำนักปลัด 133
59 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 สำนักปลัด 131
60 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน พ.ศ.2564 สำนักปลัด 138

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.