หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สำนักปลัด 63
22 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2565 สำนักปลัด 63
23 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 2565 สำนักปลัด 66
24 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 2565 สำนักปลัด 68
25 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2565 สำนักปลัด 64
26 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2565 สำนักปลัด 147
27 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2565 สำนักปลัด 72
28 มอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 66
29 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน สำนักปลัด 70
30 คำสั่ง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สำนักปลัด 68

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.