หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 45
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 68
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง สำนักปลัด 55
14 ประกาศ การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ประจำปี 2566 สำนักปลัด 38
15 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 สำนักปลัด 40
16 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 44
17 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ประจำปี 2566 สำนักปลัด 62
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย 2566 สำนักปลัด 61
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 63
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 60

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.