หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งมอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับปรุง 23 มกราคม 2566 สำนักปลัด 79
2 คำสั่ง แบ่งงานหมอบหมายงานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 143
3 คำสั่งแบ่งาน กองช่าง ปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 86
4 คำสั่งแบ่งงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 75
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 104
6 คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 85
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 145
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 96
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 100
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักาาราชการแทน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 150

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.