การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 95
2 ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบบ้านม่วง ปี2566 สำนักปลัด 105
3 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สำนักปลัด 94
4 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 107
5 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง 2566 สำนักปลัด 175
6 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 สำนักปลัด 184
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2565 สำนักปลัด 98
8 ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงปี ๒๕๖๕ สำนักปลัด 129
9 แนวทางการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่น องค์การบริหรส่วนตำบลบ้านม่วง 2565 สำนักปลัด 137
10 แผ่นพับ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในองค์กร สำนักปลัด 1527

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.