รายงานฐานะทางการเงิน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองคลัง 22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองคลัง 62
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กองคลัง 79
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองคลัง 138
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองคลัง 134
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 กองคลัง 164
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ6เดือน กองคลัง 156
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 142
9 แผนการใช้เงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 กองคลัง 202
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองคลัง 235

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.