งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบรืหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 39
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด 45
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 1
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สำนักปลัด 32
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักปลัด -
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพ.ศ. 2566 สำนักปลัด 1
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยสามัญ สมัยที่1 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 สำนักปลัด 134
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพ.ศ. 2566 สำนักปลัด -
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 123
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 94

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.