งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยสามัญ สมัยที่1 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 สำนักปลัด 100
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 93
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 61
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 205
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยวิลามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 101
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 161
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) สำนักปลัด 125
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) สำนักปลัด 292
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 182
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สำนักปลัด 159

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.