แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 25
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 47
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 64
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 141
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงประจำปี ๒๕๖๖ กองคลัง 133
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 2229
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 79
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง 261
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 220
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 252

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.