คู่มือหรือแนวทางให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 2244
12 คู่มือวินัย สำนักปลัด 206
13 แผนผังกระบวนการการให้บริการประชาชน สำนักปลัด 209
14 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของประชาชน สำนักปลัด 195

หน้า 2 จาก 2

2
ถัดไป
สุดท้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.