คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ สำนักปลัด 87
2 คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท สำนักปลัด 114
3 คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท สำนักปลัด 79
4 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สำนักปลัด 130
5 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักปลัด 109
6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักปลัด 151
7 รายงานประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 213
8 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 179
9 คู่มือวินัย สำนักปลัด 171


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.