อำนาจหน้าที่ อบต.บ้านม่วง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สำนักปลัด 160
2 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน สำนักปลัด 143
3 อำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัด 219
4 อำนาจหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัด 424
5 อำนาจหน้าที่กองช่าง สำนักปลัด 360
6 อำนาจหน้าที่กองคลัง สำนักปลัด 214
7 อำนาจหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด 198
8 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด 222
9 โครงสร้างรวมและอานาจหน้าที่ของ อบต. สำนักปลัด 279
10 มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักปลัด 349


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.