แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง)

                                         

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 79
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักปลัด 175
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักปลัด 181
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักปลัด 159
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 197
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัด 183
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม สำนักปลัด 172
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักปลัด 178
9 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัด 191
10 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุุกข์ สำนักปลัด 304

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.