แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง)

                                         

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 30
2 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 112
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักปลัด 212
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักปลัด 215
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักปลัด 192
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 233
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัด 213
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม สำนักปลัด 203
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักปลัด 214
10 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักปลัด 224

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.