ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
นายประภาท พลศักดิ์ รองนายก อบต.บ้านม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน

และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง  ปลัดออำเภอบ้านโป่ง

กำนันตำบลบ้านม่วง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิก อพม.ตำบลบ้านม่วง

เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6

alt

alt

altalt


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.