โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นายประทุน  เตี๊ยะคำ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 บูรณาการร่วม  บูรณาการร่วม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง กลุ่มสตรีแม่บ้าน นักเรียนโรงเรียนวัดม่วง โรงเรียนบ้านหนองคา สถานีตำรวจบ้านโป่งalt

alt

alt

alt

alt

alt

 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.