สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง


นายบุญลือ ครือเครือ
ประธานสภาอบต.บ้านม่วง
086-1607568

 


นายเฉลียว ชุบดำ
รองประธานสภาอบต.บ้านม่วง
086-0386824
 

นางสาวสุภาวดี มณีศรี
เลขานุการสภาอบต.บ้านม่วง
081-1976167สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง


นางสำเนาว์ สง่างาม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
098-9952351
 

นายเฉลียว ชุบดำ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
086-0386824

นายสมโภชน์ วังมะนาว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
087-8323606
 

นายผดุงศักดิ์ จนากร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
089-6798651

น.ส.สุชาดา รุ่งแสง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
081-9300225
 

นายเจียม นุเจิ่น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
087-9137756

นางสาวรวมทรัพย์ แก้วเขียว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
092-9437735
 

นายบุญลือ ครือเครือ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
086-1607568

alt

 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.