บุคลากรกองช่าง อบต.บ้านม่วง

บุคลากรกองช่าง
นายสิงห์ขะ อ้นเยี่ย
ผู้อำนวยการกองช่าง 
032-297004นายพีระเชษฐ์ โกมลจินดา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
032-297004alt
น.ส.อารีรัตน์  พูลเสม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
032-297004


alt
นายคณิณ  นาคอ่อน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
032-297004น.ส.เสาวลักษณ์  ลิ่มตระกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
032-297004

 


alt

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.