บุคลากรกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง


 

alt
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
032-297004alt
นางระวีวรรณ  บุญมี
ครู ค.ศ.1
032-297004


alt
นายตฤณภัทร  เก่งนำชัยตระกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
032-297004น.ส.วรรณนิดา  เสลานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
032-297004น.ส.อรยา กรดเครือ
คนงานทั่วไป
032-297004


alt


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.