ข้อมูลอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       แม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน หมู่ที่ 1-5
       บึงธรรมชาติ 2  แห่ง  บึงวังมะนาว (เนื่อที่ 286 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา) และบึงกาจับ (เนื้อที่ประมาณ 650 ไร่) มีเขตเชื่อมต่อ อำเภอโพธาราม
       หนองน้ำธรรมชาติ 2  แห่ง (หนองบอนใหญ่ เนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน หนองบอนเล็ก เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา หนองยายแมะ เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา)

  


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        คลองชลประทานมีผ่านทุกหมู่บ้าน
        บ่อบาดาล (ประปาหมู่บ้าน) มีครบทุกหมู่บ้าน
        ประปากรมอนามัย 1 แห่ง (หมู่ที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-7004
E-mail : banmuang@banmuang.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7004
กองคลัง : 0-3229-7004
กองช่าง : 0-3229-7004
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7004

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.