คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

 

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง


alt
นายประทุน เตี๊ยะคำ
นายกอบต.บ้านม่วง
089-9110613
 

alt
นายจิรากร ทองเย็น
รองนายกอบต.บ้านม่วง
087-7671615

 

alt
นายประภาท พลศักดิ์
รองนายกอบต.บ้านม่วง
065-8860585


alt

นางอรอนงค์ รุดเครือ
เลขานุการนายกอบต.บ้านม่วง
081-1979562

 

 


 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


(-ว่าง-)
ปลัดอบต.บ้านม่วง
-