สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110
โทรศัพท์ : 0-3237-2623 โทรสาร : 0-3237-2623 อีเมล์ :
admin@banmuang.go.th
Powered By WNT.CO.TH